Tarihçe

Farabi Değişim Programı, Kuruluş ve Kapsamı:

Üniversitemiz Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü; 18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, ‘‘Yükseköğretim Kurumları Arasında, Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik’’ çerçevesinde Mart 2009 tarihinde kurulmuş ve 2009-2010 Eğitim Öğretim yılı itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

Kısaca ‘‘Farabi Değişim Programı’’ olarak adlandırılan bu program, Yurtiçi Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır. Öğretim Üyesi Değişim hareketliliği şuan ikinci bir karara kadar YÖK tarafından durdurulmuş durumdadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik, Esas ve Usuller Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.