Farabi Önemli Tarihler

»YÖK`e Bildirilecek Raporlar

Ara Rapor: 01 - 15 Aralık

Nihai Rapor: 15 - 30 Eylül

 

»YÖK`e Bildirilecek Başvurular ve İadeler

Güz / Güz + Bahar Başvuruları: 01 - 15 Mayıs

Kullanılmayan Tutarların İadesi: 01 - 15 Ekim

 

»Öğrenci Başvuruları, Süreç ve Önemli Tarihler

Güz / Güz + Bahar Dönemi Başvuruları: 01 - 15 Mart

Bahar Dönemi Başvuruları: YÖK Tarafından Durdurulmuştur..!

Başvuruların Kurumlara Gönderilmesi: 20 Mart - 05 Nisan

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması: 25 - 30 Nisan

Protokollerin ve Belgelerin Düzenlenmesi: 01 - 10 Mayıs

Oryantasyon İşlemlerinin Yapılması: 01 - 10 Mayıs

Fakülte ve Bölüm Onaylarının Alınması: 10 - 20 Mayıs

Onaylı Belgelerin Kurumlara Gönderilmesi: 20 - 30 Mayıs