2020 - 2021 AKADEMİK YILI BURS MİKTARLARI ve TAKVİM (YÖK)

⇒ 2020 - 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Aylık Burs Tutarı 650,00 TL. olup, Toplam Burs Tutarı 2.600,00 TL. dir.

⇒ Burs Tutarının %70`lik kısmı 1.820,00 TL. aylıklar halinde, %30`luk kısmı 780,00 TL. ise Güz Dönemi başarı durumuna göre hesaplanarak tek seferde ödenecektir.

» 2020 - 2021 AKADEMİK YILI FARABİ BURSU ÖDEME TABLOSU «

  • 1. Ödeme - %70 : 455,00 TL. Ekim 2020
  • 2. Ödeme - %70 : 455,00 TL. Kasım 2020
  • 3. Ödeme - %70 : 455,00 TL. Aralık 2020
  • 4. Ödeme - %70 : 455,00 TL. Ocak 2021
  • 5. Ödeme - %30 : 780,00 TL. Mart 2021 (Güz Dönemi Başarı Durumuna Göre Ödenecektir..!)

 

YÖK Farabi Sayfasında Yayınlanan 27.02.2020 Tarihli Duyuru:

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kriterleri ve Akademik Takvim Hakkında

 

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde;

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

1- Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 650,00 TL olarak belirlenmesine,

2- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmelerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu`nun 26.02.2020 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2020

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

04 Nisan 2020

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2020

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

09 Mayıs 2020

YÖKSİS üzerinden YÖK’e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

15 Mayıs 2020

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma