• Farabi Önemli Tarihler

  FARABİ  ÖNEMLİ  TARİHLER

  => YÖK`e Bildirilecek Raporlar

  • Ara Rapor: 15 - 25 Kasım
  • Nihai Rapor: 15 - 25 Eylül

  => YÖK`e Bildirilecek Başvurular ve İadeler

  • Güz / Güz + Bahar Başvuruları: 05 - 15 Mayıs
  • Kullanılmayan Tutarların İadesi: 25 - 30 Eylül

  => Öğrenci Başvuruları, Süreç ve Önemli Tarihler

  • Güz / Güz + Bahar Dönemi Başvuruları: 01 - 15 Mart
  • Bahar Dönemi Başvuruları: YÖK Tarafından Durdurulmuştur..!
  • Başvuruların Kurumlara Gönderilmesi: 20 Mart - 05 Nisan
  • Başvuru Sonuçlarının Açıklanması: 25 - 30 Nisan
  • Protokollerin ve Belgelerin Düzenlenmesi: 01 - 10 Mayıs
  • Oryantasyon İşlemlerinin Yapılması: 01 - 10 Mayıs
  • Fakülte ve Bölüm Onaylarının Alınması: 10 - 20 Mayıs
  • Onaylı Belgelerin Kurumlara Gönderilmesi: 20 - 30 Mayıs