• 2019 - 2020 AKADEMİK YILI BURS MİKTARLARI ve TAKVİM (YÖK)

  ⇒ 2019 - 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Aylık Burs Tutarı 600,00 TL. olup, Toplam Burs Tutarı 2.400,00 TL. dir.

  ⇒ Burs Tutarının %70`lik kısmı 1.680,00 TL. aylıklar halinde, %30`luk kısmı 720,00 TL. ise Güz Dönemi başarı durumuna göre hesaplanarak tek seferde ödenecektir.

  » 2019 - 2020 AKADEMİK YILI FARABİ BURSU ÖDEME TABLOSU «

  • 1. Ödeme - %70 : 420,00 TL. Ekim 2019
  • 2. Ödeme - %70 : 420,00 TL. Kasım 2019
  • 3. Ödeme - %70 : 420,00 TL. Aralık 2019
  • 4. Ödeme - %70 : 420,00 TL. Ocak 2020
  • 5. Ödeme - %30 : 720,00 TL. Mart 2020 (Güz Dönemi Başarı Durumuna Göre Ödenecektir..!)

   

  YÖK Farabi Sayfasında Yayınlanan 13.02.2019 Tarihli Duyuru:

  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kriterleri ve Akademik Takvim Hakkında

  18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete `de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde; 

   

  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

        1. Değişime katılacak tüm öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 4 ay süre ile 600,00 TL olarak belirlenmesine,  

        2. Değişime katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen takvime uygun şekilde değişim programını yürütmelerine,

  Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması 1-15 Mart 2019
  Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi 04 Nisan 2019
  Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması 25 Nisan 2019
  Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi 09 Mayıs 2019
  YÖKSİS üzerinden YÖK`e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün) 16 Mayıs 2019

        3.  2017-2018 ve 2018-2019 Eğitim Öğretim yıllarında ekte yer alan üniversitelere bu üniversiteler dışından gelecek olan öğrenciler için 8 ay süre ile burs ödemesini içeren uygulamanın, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında devam etmemesine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu`nun 06.02.2019 tarihli toplantısında karar verilmiştir.