• Farabi Önemli Tarihler

  »YÖK`e Bildirilecek Raporlar

  Ara Rapor: 15 - 25 Kasım

  Nihai Rapor: 15 - 25 Eylül

   

  »YÖK`e Bildirilecek Başvurular ve İadeler

  Güz / Güz + Bahar Başvuruları: 05 - 15 Mayıs

  Kullanılmayan Tutarların İadesi: 25 - 30 Eylül

   

  »Öğrenci Başvuruları, Süreç ve Önemli Tarihler

  Güz / Güz + Bahar Dönemi Başvuruları: 01 - 15 Mart

  Bahar Dönemi Başvuruları: YÖK Tarafından Durdurulmuştur..!

  Başvuruların Kurumlara Gönderilmesi: 20 Mart - 05 Nisan

  Başvuru Sonuçlarının Açıklanması: 25 - 30 Nisan

  Protokollerin ve Belgelerin Düzenlenmesi: 01 - 10 Mayıs

  Oryantasyon İşlemlerinin Yapılması: 01 - 10 Mayıs

  Fakülte ve Bölüm Onaylarının Alınması: 10 - 20 Mayıs

  Onaylı Belgelerin Kurumlara Gönderilmesi: 20 - 30 Mayıs