Giden Farabi Öğrencilerinin Teslim Etmesi Gereken Belgeler ve Örnek Dolduruluşları. - 27.1.2013

 • Lütfen ÇAKÜ Farabi Web Sayfamız Farabi Programı Başlığı İçinde Bulunan Farabi Değişim Programı Başvuru Şartlarını Okuyunuz.
 • Başvuru Şartlarını Taşıyorsanız Farabi Değişim Programına Başvurabilirsiniz.
 • Başvuru Öncesi İlgili Üniversitedeki Bölümünüzün Kontenjanını, Zorunlu Derslerinizin Olup Olmadığını Kontrol Ediniz ve Bölümünüz Hakkında Bilgi Almayı Unutmayınız...
 • İmzalanmış Olan Protokollerdeki Belirtilen Değişim Sayıları Niyet Sayıları Olup, Her İki Üniversitenin İlgili Akademik Yılındaki Kontenjan Sayılarında Değişiklik Olabilir..!
 • Aşağıdaki Belgelerin Tümüne Farabi Web Sayfamız Belgeler - Formlar Başlığından Ulaşabilirsiniz...

 

 • 01-) Aday Öğrenci Başvuru Formu Dolduruluşu (2 Adet)
 • Bu Form Mutlaka Resim Yapıştırılmış Olarak Teslim Edilecektir..!
 • 02-) Transkript (2 Adet)
 • Öğrenci İşlerinden alınacaktır, Ubis`ten alınanlar geçersizdir..!
 • 03-) Kimlik Fotokopisi (1 Adet)
 • 04-) Dil Belgesi (1 Adet)
 • Başvurulan Programın Dili Yabancı Bir Dil Olduğunda Sunulacaktır..!
 • 05-) SGK Tescil Kaydı Belgesi (1 Adet)
 • Aktif olarak çalışıyor gözüken Farabi Öğrencisine;
 • Farabi Değişim Programından yararlandığı takdirde Farabi Bursu ödenmez..!
 • Herhangi bir yerde çalışmadığı halde Sağlık Güvencesi nedeniyle durumu Aktif gözüken öğrenciler, SGK`dan veya E-Devlet`ten https://www.turkiye.gov.tr/ alacakları 4A Hizmet Dökümü Belgesini sunabilirler.

 

 • 01-) Öğrenim Protokolü
 • Güz Dönemi Öğrenim Protokolü Dolduruluşu (3 Adet)
 • Bahar Dönemi Öğrenim Protokolü Dolduruluşu (3 Adet)
 • 02-) Öğrenci Başvuru Formu Dolduruluşu (2 Adet)
 • Bu Form Mutlaka Resim Yapıştırılmış Olarak Teslim Edilecektir..!
 • 04-) Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi Dolduruluşu (2 Adet)
 • 06-) Öğrenci Belgesi (2 Adet)
 • Öğrenci İşlerinden alınacaktır, Ubis`ten alınanlar geçersizdir..!

 

 

 Duyuru Tarihi: 27.1.2013


Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor2017-2018_farabi_bursu