FARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ İle İlgili Duyurular

*** BAŞVURULARI KABUL EDİLEN GİDECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN HAZIRLAYACAĞI BELGELER ***-7.5.2014 0

 • => Başvurusu Kabul edilen Gidecek Öğrencilerimizin hazırlayacağı Belgeler için tıklayınız.
 • => 2. Aşama Belgelerinin Örnek Dolduruluşlarını görmek için tıklayınız.
 • => Feragat Dilekçesi Örneği için tıklayınız.
 • (Çeşitli nedenlerle Farabi Programı hakkından vazgeçilmesi durumunda doldurulacaktır.)
  • ÇKÜ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü
  • Tel: 0 376 212 34 58 (4043)
  • Fax: 0 376 212 68 99
  • E-posta: farabi@karatekin.edu.tr