2015-2016 ORYANTASYON İle İlgili Duyurular

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015 -2016 Akademik Yılı Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi.-22.10.2015


Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi 2015 -2016 Akademik Yılı Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi.-7.10.2015


Üniversitemiz 2015 - 2016 Akademik Yılı Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi.-29.9.2015