2018 - 2019 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BURS MİKTARLARI VE KRİTERLERİ..! - 16.2.2018

*** Aşağıdaki 15 Üniversite Tercih Edildiği Takdirde;

Güz Dönemi için Gidildiğinde; 4 X 700 = 2.800 TL.

Güz + Bahar Dönemi için Gidildiğinde; 8 X 700 = 5.600 TL. (Bahar Dönemi için Burs Ödemesi Yapılmaktadır.)

 

*** Aşağıdaki 15 Üniversite Dışında Tercih Yapıldığı Takdirde;

Güz Dönemi için Gidildiğinde; 4 X 500 = 2.000 TL.

Güz + Bahar Dönemi için Gidildiğinde; 4 X 500 = 2.000 TL. (Bahar Dönemi için Burs Ödemesi Yapılmamaktadır..!)

 

YÖK Farabi Sayfasında Yayınlanan 15.02.2018 Tarihli Duyuru:

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete `de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

a) Aşağıda yer alan listede belirtilen Üniversitelere gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 8 ay süre ile 700 TL.

1 -

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

-  AĞRI

2 -

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

-  ARDAHAN

3 -

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

-  BATMAN

4 -

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

-  BAYBURT

5 -

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

-  BİNGÖL

6 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

-  BİTLİS

7 -

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

-  ERZİNCAN

8 -

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

-  GÜMÜŞHANE

9 -

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ

-  HAKKÂRİ

10 -

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

-  IĞDIR

11 -

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

-  MARDİN

12 -

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

-  TUNCELİ

13 -

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

-  MUŞ

14 -

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

-  SİİRT

15 -

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

-  ŞIRNAK

b) Diğer Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500 TL. olarak belirlenmesi;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.Duyuru Tarihi: 16.2.2018


Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor2017-2018_farabi_bursu