2017 - 2018 AKADEMİK YILI GİDEN ÖĞRENCİ FARABİ BAŞVURU SONUÇLARI VE HAZIRLANACAK OLAN BELGELER. - 26.4.2017

Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerimizin; İstenilen 2. Aşama Belgelerini en geç 10 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar hazırlayıp Farabi Ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir..!

Çeşitli sebeplerle gitmekten vazgeçilmesi durumunda ise aşağıda sunulan Feragat Dilekçesi doldurulup Farabi Ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir..!

  • BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİMİZİN HAZIRLAYACAĞI 2. AŞAMA BELGELERİ :
  • Yukarıdaki İstenilen Belgelerin Örnek Dolduruluşlarını görmek için tıklayınız.
  • NOT : Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerimizden İstenilen Tüm Belgeler; Bilgisayar ortamında doldurulup, Bölüm Koordinatörüne onaylatılmış bir şekilde en geç 09 Mayıs 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Farabi Ofisimize şahsen teslim edilecektir. Bu tarihe kadar teslim edilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır..!
  • Feragat Dilekçesi için tıklayınız.
  • (Çeşitli nedenlerle Farabi Değişim Programı hakkından vazgeçilmesi durumunda doldurularak, Farabi Ofisimize teslim edilecektir..!)
  • ÇAKÜ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü
  • Tel: 0 376 213 26 26 (2445)
  • Fax: 0 376 212 68 99
  • E-posta: farabi@karatekin.edu.tr


Duyuru Tarihi: 26.4.2017


Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor2017-2018_farabi_bursu