2016 - 2017 AKADEMİK YILI GİDEN ÖĞRENCİ ALINAN FARABİ BAŞVURULARI (22 ŞUBAT - 11 MART) - 11.3.2016

2016 - 2017 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Güz / Güz+Bahar Dönemi Başvuruları 22 Şubat 2016 Pazartesi başlayıp, 11 Mart 2016 Cuma günü mesai bitiminde sona ermiştir. Başvuru sonuçları; 25 - 30 Nisan tarihleri arasında ÇAKÜ Farabi Web Sayfası, Duyurular Bölümü ile Tercih ettiğiniz Üniversitenin Farabi Web Sayfası, Duyurular Bölümünde yayınlanacaktır. Başvurusu Kabul edilen öğrencilerimizin, 2. Aşama İşlemlerine başlaması için çok acil ÇAKÜ Farabi Ofisi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Önemle duyrulur.

Alınan Farabi Başvuruları için tıklayınız.

Alınan Farabi Başvuru İstatistikleri için tıklayınız.

Farabi Birim ve Bölüm Koordinatörleri için tıklayınız.Duyuru Tarihi: 11.3.2016

Etiketler : 2016-2017 farabi başvurulari 

Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor