2014 - 2015 Dönemi GİDEN Farabi Öğrencilerimizin Burslarının Kalan %30 u İlgili Hesaplara Yatırılmıştır. - 23.3.2015

2014 - 2015 GİDEN Farabi Öğrencilerimizin Güz Dönemi Burslarının Son Kısmı Olan %30`luk Kısımları Gelen Öğrenci Transkriptlerine Göre Hesaplanarak İlgili Hesaplara Yatırılmıştır. YÖK Kararı Doğrultusunda Bahar Dönemi İçin Burs Ödemesi Yapılmayacaktır.

  • 1. Ödeme - %70 : 210,00 TL. (Ekim 2014 - Ödendi)
  • 2. Ödeme - %70 : 210,00 TL. (Kasım 2014 - Ödendi)
  • 3. Ödeme - %70 : 210,00 TL. (Aralık 2014 - Ödendi)
  • 4. Ödeme - %70 : 210,00 TL. (Ocak 2015 - Ödendi)
  • 5. Ödeme - %30 : 360,00 TL. (Mart 2015 - Başarı Durumuna Göre Tutarlar Değişiklik Gösterir - Ödendi)
  • ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
  • Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü
  • Tel: 0 376 213 26 26 (Dahili:2445)
  • Fax: 0 376 212 68 99
  • E-posta: farabi@karatekin.edu.tr


Duyuru Tarihi: 23.3.2015

Etiketler : 2014-2015 BURS 

Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor