2014 - 2015 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar Farabi Başvuruları 17 Mart 2014 tarihinde Sona Ermiştir. - 17.3.2014

2014 - 2015 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar Dönemi Başvuruları 24 Şubat 2014 Pazartesi günü başlayıp, 17 Mart 2014 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvuru süresi uzatılmayıp, bu tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular; istenilen Belgelerle birlikte Rektörlük Ek Hizmet Binası, 3. Katta bulunan Farabi Koordinatörlüğümüze şahsen yapılacaktır. Farabi Başvuru ilanı için tıklayınız.

 • => Farabi Başvuru Belgeleri <=
 •  
 • 1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet ve Resimli)
 • -  Aday Öğrenci Başvuru Formu ( Güz - Tek Dönemlik ) için tıklayınız.
 • -  Aday Öğrenci Başvuru Formu ( Güz+Bahar - İki Dönemlik ) için tıklayınız.
 • NOT :  Aday Öğrenci Başvuru Formu Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır !!!
 • 2. Transkript (2 Adet)
 • 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
 • 4. SGK Tescil Kaydı Belgesi (1 Adet)
 • => Farabi Başvurularının tahmini açıklanma süresi 30 Nisan  - 05 Mayıs tarihleri arasında olacaktır ve Farabi Web Sayfası Duyurular bölümünde yayınlanacaktır.
 •  
 •  => Lütfen Farabi Web Sayfamızdan Başvuru Sonucunuzu Takip Ediniz ve Kabul edildiğinizi öğrendiğinizde çok hızlı bir şekilde ÇKÜ Farabi Ofisi ile irtibata geçiniz.


Duyuru Tarihi: 17.3.2014

Etiketler :

Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor