2013-2014 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar Dönemi Farabi Başvuruları 18.02.2013 tarihinde başlayıp, 11.03.2013 tarihinde sona ermiştir. - 11.3.2013

2013 - 2014 Akademik Yılı Güz+Bahar Dönemi Farabi Başvuruları 18 Şubat 2013 Pazartesi başlayıp, 11 Mart 2013 Pazartesi günü mesai bitiminde sona ermiştir.

NOT: YÖK Başkanlığına göre Üniversitelerin Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi en geç         29 Nisan 2013 tarihidir.

Başvuru ilanında istenilen Belgeler, belirtilen tarihler arasında Farabi Koordinatörlüğü Ofisimize (Rektörlük Ek Bina, 3. Kat) şahsen teslim edilecektir.

Başvuru koşulları ve gerekli belgeler için lütfen ilan metnini inceleyiniz.

Farabi Başvuru ilanı için tıklayınız.

Aday Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız.

NOT : Başvuru Formu Bilgisayar ortamında doldurulacaktır !!! 

 Duyuru Tarihi: 11.3.2013

Etiketler :

Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor