2012-2013 Güz/Güz+Bahar Dönemleri Giden Öğrenci Farabi Başvuru Sonuçları. - 21.5.2012

2012-2013 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar Dönemleri Giden Öğrenci Farabi Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

=> Başvurusu kabul edilmiş olan Farabi Öğrencilerimiz; Bölüm Koordinatörleri ile irtibata geçerek en kısa zamanda 2. Aşama Belgelerini hazırlayıp, 2 Adet vesikalık Fotograf ile birlikte 18 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen Belgeleri Farabi Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süreçte çeşitli nedenlerden dolayı gitmekten vazgeçmek zorunda kalacak öğrencilerimiz olursa 11 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar yine Farabi Koordinatörlüğümüze uğrayıp Feragat Dilekçesi vermeleri gerekmektedir.

Önemle Duyrulur...

  • Sorularınız için;          Fatih DEMİRTAŞ
  •                               Farabi Ofis Koordinatörü 
  •                         0 376 212 34 58  &  Dahili: 4043 
  •                                 farabi@karatekin.edu.tr


Duyuru Tarihi: 21.5.2012

Etiketler :

Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor