2012-2013 Bahar Dönemi Farabi Başvuruları YÖK Tarafından Durdurulmuştur !!! - 9.1.2013 0

NOT: YÖK Başkanlığı Farabi Sayfasında 26.09.2012 tarihinde yayınlanan duyuru.

                18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik` in 10 uncu maddesine göre; “… Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için bir başvuru ilanı yayınlar. Birinci ilan 15 Mart, ikinci ilan ise 15 Ekim tarihinden önce yapılır. Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın yayınlandığı yarıyıl bitmeden tamamlanır. İfadesi yer almaktadır. 2009-2010 eğitim-öğretim döneminden bu yana bahar yarıyılı için Farabi Değişim Programı kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ilana çıkmış ve kayıtlı öğrencilerini söz konusu programdan faydalandırmışlardır.Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı  ile      2012-2013 eğitim-öğretim dönemi de dahil olmak üzere bu dönemden itibaren sadece bahar yarıyılı ilanı ve başvuru süreci bir sonraki karara kadar durdurulmuştur.

                                                                                                                     
                                                                                                     Kamuoyuna duyurulur.
 Duyuru Tarihi: 9.1.2013 0

Etiketler :

Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor