2012-2013 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar Dönemleri için Yapılan Farabi Başvuruları. - 6.3.2012 0

2012-2013 Akademik Yılı Güz / Güz+Bahar Dönemleri Yapılan Farabi Başvurularını görmek için tıklayınız.

NOT : Yapılan başvuruların sonuçları açıklandığında ilgili Üniversitenin Farabi Web Sayfası Duyurular kısmında yayınlanacaktır, ayrıca Üniversitemiz Farabi Web Sayfası Haber ve Duyurular kısmında yayınlanıp öğrencilerimize de telefon ile bilgi verilecektir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerimiz, Bölüm Koordinatörleri ile birlikte Bilgisayar ortamında 2. Aşama Belgelerini dolduracaklar ve yine Bölüm Koordinatörlerine onaylattıktan sonra eksiksiz bir şekilde Koordinatörlüğümüze teslim edeceklerdir. İstenilen Belgelerin boş hallerine Farabi Web Sayfası Belgeler kısmından ulaşabilirsiniz, yine Belgeler kısmından istenilen Belgelerin Örnek Doldurulmuş hallerini görebilirsiniz. Lütfen oradaki Belgelerin Örnek Amaçlı ve geçmiş yıllara ait olduğunu unutmayınız ve Belgelerdeki; Yıllara, Tarihlere, Bölüm ve Kurum Koordinatörü isimlerine, İrtibat Bilgilerine ve Telefon Numaralarına dikkat ederek Belgelerinizi hatasız doldurunuz. Gerekli durumlarda Farabi Kurum Koordinatörlüğümüzden mutlaka yardım alınız.

  • Sorularınız için ;         Fatih DEMİRTAŞ
  •                                Farabi Ofis Koordinatörü 
  •                          0 376 212 34 58  &  Dahili: 4043 
  •                                 farabi@karatekin.edu.tr


Duyuru Tarihi: 6.3.2012 0

Etiketler :

Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor