2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz+Bahar Dönemi Farabi Giden Öğrencilerimiz hakkında. - 24.9.2011

 2011 - 2012 GÜZ+BAHAR DÖNEMİ GİDEN ÖĞRENCİLERİMİZ:

1. Aziz KAYA ( Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji / 2. Sınıf )

Gideceği Üniversite: Dicle Üniversitesi (Güz + Bahar Dönemleri)

Öğr. Kabul Belgesi: Tarafımıza gönderildi.

Öğr. Protokolleri: Onaylanmış olup tarafımıza gönderilmiştir.

2. Fahrettin KASSAP (Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı / 2. Sınıf )

Gideceği Üniversite: Dicle Üniversitesi (Güz + Bahar Dönemleri)

Öğr. Kabul Belgesi: Tarafımıza gönderildi.

Öğr. Protokolleri: Onaylanmış olup tarafımıza gönderilmiştir.

3. Muhammed Ahmet RÜŞEN (İ.İ.B.F / Uluslararası İlişkiler / 2. Sınıf )

Gideceği Üniversite: Gazi Üniversitesi (Güz Dönemi)

Öğr. Kabul Belgesi: Tarafımıza gönderildi.

Öğr. Protokolü: Onaylanmış olup tarafımıza gönderilmiştir.

4. Murat KOÇ ( İ.İ.B.F / İktisat / 2. Sınıf )

Gideceği Üniversite: Uludağ Üniversitesi (Güz+Bahar Dönemleri)

Öğr. Kabul Belgesi: Tarafımıza gönderildi.

Öğr. Protokolleri: Onaylanmış olup tarafımıza gönderilmiştir.

5. Tansu YALIN ( İ.İ.B.F / İktisat - İ.Ö / 2. Sınıf )

Gideceği Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesi (Güz+Bahar Dönemleri)

Öğr. Kabul Belgesi: Tarafımıza gönderildi.

Öğr. Protokolleri: Onaylanmış olup tarafımıza gönderilmiştir.

NOT : Öğrencimizin Celal Bayar Üniversitesi`ne yaptığı Yatay Geçiş Başvurusu 

kabul edildiğinden FARABİ Değişim Programı hakkından Feragat etmiştir.Duyuru Tarihi: 24.9.2011

Etiketler :

Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor