=> 2013 - 2014 Akademik Yılı Farabi Öğrencilerimizin Mayıs Ayı Bursları Yatırılmıştır ... (15.05.2014) - 14.4.2014

                                           !!! ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!!

2013 -2014 Akademik Yılı Güz / Güz+Bahar Dönemleri Giden Farabi Öğrencilerimizin

Mayıs Ayı Burslarının %70`i ilgili hesaplara yatırılmıştır.

Her ayın ilk haftasında; SGK Kayıt ve Öğrenci Belgelerinin gönderilmesi zorunludur.

İstenilen bu Belgeleri göndermeyen Öğrencilerimize Farabi Bursu yatırılmayacaktır.

Hassasiyetiniz için Teşekkür eder, verimli bir yıl geçirmenizi dileriz... 

 

                                      Çankırı Karatekin Üniversitesi

                          Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

                            Tel  : 0 376 212 34 58 / 68 (Dahili: 4043)

                                           Fax  : 0 376 212 68 99

                                   E-posta : farabi@karatekin.edu.trDuyuru Tarihi: 14.4.2014

Etiketler :

Etiketler

farabibelgeleriörnekdolduruluşlarigidenfarabiöğrencilerininyapmasıgerekenlernihairaporformu2014-2015 Farabi Giden Öğrenci Sonuçları2014-2015 Farabi Gelen Öğrenci ListesiFARABİ 2. AŞAMA BELGELERİ2014-2015 Giden Öğrenci Listesi2014-2015 BURS2013-2014 Farabi Giden Katılım Belgesi2014-2015 BURSFarabi Ofisi Adres Değişikliği 15.09.2014Bize Ulaşın - Bize Yazın2014-2015 BURS2014-2015 BURS2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2015-2016 FARABİ BAŞVURULARI2014-2015 BURSYÖK 2015-2016 BURS VE KONTENJAN2015-2016farabisonuçlari2015-2016 FARABİ SONUÇLARIİLİŞİK KESME İŞLEMLERİNİHAİ RAPOR FORMU2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 ORYANTASYON2015-2016 BURS2015-2016 BURS2015-2016 BURSfarabideneyimleri2015-2016_burs2016-2017farabibaşvurularıbaşlıyor2015-2016farabibursu%302016-2017farabibaşvurulari2016-2017gelenöğrencifarabibaşvurusonuçlari2016-2017gidenöğrencibaşvurusonuçlariilişikkesmeişlemlerinihairaporgidentümfarabiöğrencilerininyapmasigerekenişlemler2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_burs2016-2017_bursfarabi_sunum2017-2018_farabi_başvurusu2017_2018_farabi_burs_kriterleri2017_2018_farabi_başvuru_sonuçlari2016-2017_burs2017-2018_farabi_gelen_öğrenci_sonucu2016_2017_nihai_rapor2017-2018dönemiçindeyapilacaklar2017_2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvurusu2018-2019_farabi_burs_kriterleri2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_giden_öğrenci_başvuruları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_gelen_öğrenci_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_farabi_başvuru_sonuçları2017-2018_farabi_bursu2018-2019_giden_öğrencilerin_yapması_gerekenler2017-2018_nihairapor